Uzavírky v našem kraji

I v letošním roce probíhá mnoho uzavírek. Sledujte prosím informace na krajském webu DopravaKHK Aktuálně: uz. Kostelec n.Orl. pouze 20.4. …

Call centrum IDS IREDO: 491 580 333

Informační linka k jízdním řádům, aktuální poloze vozidel a k informacím o tarifu.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Informace podle základního nařízení o ochraně údajů (článek 13 Nařízení EU č. 2016/679 - GDPR)

Těšíme se na Vaši návštěvu na našich webových stránkách nebo v mobilní aplikaci a na Váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás zvlášť důležitá. Zpracování vašich osobních údajů, jako je Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, je vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s platnými předpisy konkrétní země pro ochranu údajů. Prostřednictvím těchto informací o ochraně údajů bychom Vás rádi informovali o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále bychom Vás rádi informovali o vašich právech.

1. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a dalších právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie je: AUDIS BUS s.r.o. Soukenická 242, 516 01  Rychnov nad Kněžnou Tel: +420 494 533 737 E-Mail: rychnovsko@transdev.com

2. Kategorie osobních údajů

Zpracování dotazů zákazníků Pro vyřizování dotazů nebo stížností zákazníků zpracováváme následující kontaktní údaje: jméno, jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailovou adresu, údaje týkající se vlastního procesu Správa předplatného V rámci správy předplatného (jako jsou měsíční průkazy, žákovské nebo zaměstnanecké vstupenky) shromažďujeme a zpracováváme následující údaje o zákaznících: Příjmení, jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, zákaznické číslo, číslo předplatného, číslo smlouvy, bankovní údaje (IBAN, BIC), informace o zaměstnavateli (potvrzení o zaměstnání), škole / roku (potvrzení o studiu). Online objednávky vstupenek Pro zpracování on-line objednávek vstupenek budou shromažďovány a zpracovávány následující informace: Příjmení, jméno, datum narození, e-mailová adresa, PSČ, země, bankovní údaje (IBAN, BIC), informace o kreditní kartě E-lístek Při distribuci elektronických lístků (eTickets) shromažďujeme a zpracováváme následující údaje: Příjmení, jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo zákazníka, číslo úpisu, číslo smlouvy, bankovní údaje (IBAN, BIC), informace o zaměstnavateli (potvrzení o zaměstnání), škole / roku (potvrzení o studiu)., číslo čipové karty. Správa ztraceného zboží Při zpracování vašich dotazů týkajících se ztraceného zboží, zpracováváme následující kontaktní údaje: Příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa Zvýšený poplatek Za účelem kontroly jízdenek, kontroly zneužití nebo manipulace s jízdenkou a správy zvýšených přepravních poplatků shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje: Příjmení, jméno, adresa, datum narození, číslo průkazu totožnosti (průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiné doklady totožnosti) Používání webových stránek Při návštěvě našeho webu můžeme shromažďovat určité technické informace o uživatelích, které nám automaticky zasílá jejich webový prohlížeč, když navštíví webovou stránku na internetu nebo při používání aplikace v mobilním zařízení. Tato data jsou automaticky zaznamenávána našimi servery. Patří mezi ně, mimo jiné IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, propagační identifikátory přidružené k vašemu zařízení (například identifikátor Apple pro inzerci [IDFA] nebo Ad-ID reklamy Google [AAID]), datum a čas jejich volání a URL (tj. adresy webových stránek), které uživatel navštívil před nebo po návštěvě našich webových stránek. V závislosti na místě pobytu uživatele a příslušných datech mohou být tyto technické údaje osobními údaji. Vezměte prosím v tomto kontextu v úvahu také naše zásady cookie. Zpravodaj s novinkami Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, shromažďujeme a zpracováváme pro reklamní účely následující informace: E-mailová adresa Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s přijímáním e-mailů s reklamními informacemi a s nabídkami. Zašlete prosím e-mail na adresu rychnovsko@transdev.com nebo použijte odkaz pro odhlášení, který najdete v našich reklamních e-mailech.

3. Cíle zpracování dat

V případě potřeby zpracováváme Vaše osobní údaje výhradně pro zajištění efektivního vztahu s vámi. To zahrnuje:
 • vyřízení dotazů a reklamací vašich zákazníků, jakož i zpracování náhrad a odškodnění v rámci platných tarifních a přepravních předpisů
 • opravu dříve předaných osobních údajů v důsledku změn kontaktních údajů nebo podobných důvodů
 • provádění předsmluvních opatření (kontrola bonity)
 • správu předplatného, studentských a zaměstnaneckých lístků (karet)
 • tisk, vydávání a zasílání jízdenek
 • zpracování platby za jízdenky
 • provádění správy pohledávek
 • zpracování on-line objednávek vstupenek prostřednictvím našeho webu nebo mobilní aplikace
 • distribuce a správa elektronických lístků (eTickets)
 • zpracování dotazů na ztracené zboží
 • kontrolu jízdenek a kontrolu zneužití nebo manipulace s jízdenkami
 • správu a zpracování plateb zvýšených poplatků za dopravu
 • zasílání reklamních informací a nabídek
 • zajištění bezpečnosti našich IT systémů
 • videodohled na ochranu před zločinem, pro udržování práv domova, pro shromažďování důkazů při útoku nebo fyzickém napadení a jakož i k detekci zakázek v automatech na jízdenky
 • dodržování zákonných povinností, včetně spolupráce se soudy v občanských a trestních věcech při vyšetřování trestných činů nebo trestné činnosti.

4. Právní základy pro zpracování údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s platnými předpisy daného státu pro ochranu údajů. Níže je uveden popis právních základů, podle kterých zpracováváme Vaše osobní údaje. Vezměte prosím na vědomí, že tyto podrobnosti jsou pouze příklady, a ne úplný nebo vyčerpávající seznam možných právních důvodů pro zpracování údajů. Souhlas [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR] Osobní údaje zpracováváme pouze s předchozím, výslovným a svobodným souhlasem, např. pokud jste nám umožnili zaslat nabídky nebo reklamní informace elektronicky. Máte právo kdykoli zrušit svůj souhlas s ukončit další zpracování vašich osobních údajů. Splnění smlouvy s vámi [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] Zpracování dat je nezbytné pro plnění přepravní smlouvy se zákazníkem, případně s majitelem účtu, pokud je pozdější užívání jízdenky zákazníkem odlišné, je to nutné pro prokázání oprávnění k cestě v souvislosti s přepravními smlouvami s dopravním podnikem. Splnění právní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR] Společnost Transdev Morava s.r.o. musí splňovat řadu právních požadavků, např. právní předpisy EU o právech a povinnostech cestujících v železniční nebo autobusové dopravě. Abychom vyhověli těmto požadavkům, musíme poskytnout určité osobní informace, například osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vašimi stížnostmi. Zabezpečení oprávněných zájmů společnosti Transdev Morava s.r.o. nebo třetí strany [čl. 6 odst. 1 GDPR] Společnost Transdev Morava s.r.o. zpracovává určité osobní údaje, aby chránila své oprávněné zájmy nebo zájmy třetích stran. To se však děje pouze tehdy, pokud Vaše zájmy jako dotčeného v jednotlivých případech nemají přednost před zájmy společnosti Transdev Morava s.r.o. Získání informace o solventnosti slouží k vyhodnocení rizika selhání spojeného s procesem přímého inkasa a slouží k ochraně oprávněného zájmu společnosti Transdev Morava s.r.o., jelikož podle čl. 6 odst. 1 písm. f) v tomto případě nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů k ochraně osobních údajů. Získání informace o solventnosti slouží k vyhodnocení rizika selhání spojeného s procesem přímého inkasa a slouží k ochraně oprávněného zájmu společnosti Transdev Morava s.r.o., která podle čl. 6 odst. 1 písm. f), jelikož v tomto případě nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů k ochraně osobních údajů.

6. Doba ukládání dat

Vaše osobní údaje jsou běžně vymazány v případě, že již není nutné plnit smlouvu [čl. 17 odst. 1 písm. a) GDPR] a dále nepodléhají zákonným lhůtám uchovávání [čl. 17 odst. 1 písm. e) GDPR]. Pokud existují právní nebo skutečné překážky pro vymazání údajů, např. v případě zvláštních obchodních nebo daňových povinností k uchovávání důkazů podle promlčecí lhůty nebo v případě neuhrazených pohledávek, vymazání je nahrazeno zablokováním.

7. Bezpečnost dat

Společnost Transdev Morava s.r.o. přijala technická a organizační opatření vhodná pro ochranu proti neoprávněnému nebo protiprávnímu zpřístupnění vašich osobních údajů, neoprávněnému nebo protiprávnímu přístupu k vašim osobním údajům nebo ztrátu, zničení, změně nebo poškození vašich osobních údajů, ať již neúmyslně nebo protiprávně. Tato opatření zajišťují úroveň bezpečnosti, která odráží rizika, která představuje zpracování a povaha osobních údajů, které mají být chráněny. Naše bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým vývojem neustále zlepšují.

8. Dotčená práva

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se vždy obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů, který vám se svým týmem rád pomůže. Pracovník společnosti Transdev Morava s.r.o. pro ochranu dat je k dispozici zde: Ing. Daniel SVOBODA Tel.: +420 602 519 672 daniel.svoboda@transdev.com Transdev Morava s.r.o. pracoviště ČSAD Havířov a.s. Těšínská 911 739 34 Šenov, Česká republika Jako postižená strana máte zákonná práva týkající se osobních údajů, které společnost Transdev Morava s.r.o. shromažďuje a zpracovává. Podle zákona máte následující práva: - právo na informace o datech, které se vás týkají (právo přístupu),
 • právo na opravu nesprávných údajů nebo, s přihlédnutím k účelům zpracování, právo na doplnění neúplných údajů (právo na opravu) a pokud jsou splněny určité důvody a jsou splněny zákonné požadavky,
 • právo vymazat Vaše osobní údaje (právo zrušení),
 • právo omezit zpracování vašich osobních údajů (právo na omezení zpracování),
 • právo přijímat a převádět osobní údaje, které jste poskytli jiné osobě (právo na přenositelnost dat) a
 • právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů (právo na námitku).
Dále máte právo na odvolání se k odpovědnému orgánu dozoru k ochraně údajů.

9. Aktuálnost informací o ochraně osobních údajů

Tyto zásady o ochraně osobních údajů jsou aktuální a platné a jsou vydány dnem 12.12.2018
Save settings
Cookies settings