Komerční doprava zajišťuje přepravu osob v situacích, kdy není možné z kapacitních či jiných důvodů použít systém veřejné linkové dopravy. Typickým zákazníkem jsou školy, zájmové a sportovní organizace, ale i jednotlivci. Autobusy mohou být také nasazeny na pravidelných výlukách v železniční dopravě nebo při pořádání velkých společenských, sportovních či kulturních akcí. Stále častěji jsou ze strany výrobních podniků v rámci firemních benefitů poptávány i zaměstnanecké svozy z okolních obcí.