Integrovaný dopravní systém IREDO, provozovaný na území Královehradeckého a Pardubického kraje, vznikl za účelem sjednocení všech dopravců zajišťujících regionální veřejnou linkovou dopravu pod jedním tarifním systémem, který umožňuje lidem efektivní cestování s použitím autobusových i vlakových spojů. Odbory dopravy jednotlivých krajských úřadů na základě dat z provozu průběžně vyhodnocují jednotlivé linky, podněty zaměstnavatelů, škol, obcí a cestujících, které následně zohlední v jízdních řádech. Pro koordinaci všech dopravců byl zřízen centrální dispečink IREDO, jehož úkolem je kromě řešení provozních mimořádností i podávání aktuálních informací cestujícím (např. jízdní řády, aktuální poloha vozidel, tarif).

Výhody IDS IREDO:
– centrálně řízená doprava garantující přestupní vazby mezi spoji (vlaky, autobusy)
– jednotná přestupní jízdenka platná u všech regionálních dopravců (vlaky, autobusy, vybraná MHD)
– zvýhodněné časové jízdenky pro konkrétní trasu (7 denní, 30 denní, 90 denní)
– síťové jízdenky platné na všech spojích (pro jednotlivce, skupinu, psa či jízdní kolo)
– možnost bezhotovostních plateb ve vozidlech (bankovní karty, dopravní karty IREDO)
– sezónní přeprava jízdních kol na vybraných spojích (vlaky, cyklobusy)


Call centrum IDS IREDO: 491 580 333


Užitečné odkazy:

VEŘEJNÁ DOPRAVA V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI

VEŘEJNÁ DOPRAVA V PARDUBICKÉM KRAJI

INTEGRÁTOR REGIONÁLNÍ DOPRAVY V KRÁLOVEHRADECKÉM A PARDUBICKÉM KRAJI