Nabízíme pronájem reklamních ploch na autobusech nebo umístění letáků a plakátů uvnitř vozidel. Ve vozidlech vybavených informačním systémem s LCD monitory na nich lze zobrazovat i reklamní sdělení (např. pozvánky na kulturní, společenské nebo sportovní akce). Umísťování polepů a reklamních sdělení do autobusů IDS IREDO je regulováno objednatelem dopravy.

Při zajišťování dlouhodobých smluvních přeprav (zaměstnanecké svozy apod.) je možné na autobus umístit logo společnosti nebo vozidlo přelakovat dle představ objednatele.

Máte-li zájem o spolupráci v oblasti reklamy, rádi pro vás připravíme cenovou nabídku.

KONTAKTY