TURISTICKÉ AUTOBUSY S PŘEPRAVOU KOL

Na vybraných linkách IDS IREDO jsou v letní sezóně (od konce května do září) přepravována jízdní kola – informace o možnostech přepravy jízdních kol je vždy uvedena v jízdním řádu (symbol kola s upřesňující poznámkou o kapacitě a provozních dnech). Na cyklobusových spojích jsou nasazována vozidla s držákem kol nebo speciálním přívěsem, přeprava kol v interiéru vozidla je zakázána. Před umístěním jízdního kola na přívěs nebo do držáku je cestující povinen odstranit z jízdního kola baterii (elektrokola), zavazadla, dětské sedačky, lahve na pití a další doplňky, které by se mohly uvolnit. Cestující je zároveň povinen v případě potřeby na požádání obsluhy pomoci s nakládkou. Přeprava kol s jiným než elektrickým přídavným motorem a elektrokol s neodnímatelnou baterií je zakázána.

Více informací…


SKIBUSY A PŘEPRAVA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ

IDS IREDO neprovozuje speciální autobusy pro přepravu lyžařů (skibusy nabízí jednotlivé skiareály), avšak přeprava cestujících s lyžařským vybavením je možná na všech regionálních spojích. Pro zajištění bezpečnosti provozu je vyžadována obuv s protiskluzovou podrážkou (bez kovových hrotů) a lyže musí být pevně spojené (svázané), přičemž lyžařské vybavení se přepravuje pouze v prostoru pro kočárek/invalidní vozík naproti zadním dveřím. Cestující během přepravy zodpovídá za zajištění lyžařského vybavení proti pohybu, aby nedošlo k ohrožení ostatních cestujících nebo poškození vozidla.