MHD Vamberk je úzce svázána s MHD Rychnov nad Kněžnou díky společné lince 665001.
Zajišťuje obslužnost městských částí: Merklovice, centrum Vamberka, Peklo


LINKY

665281   Rychnov nad Kněžnou – Dlouhá Ves – Roveň – Peklo nad Zdobnicí- Vamberk – Merklovice

Aktuálně platné jízdní řády (zadejte číslo linky)


Nákupní linka (MarketBus)

Cílem je přepravit občany z okrajových částí města a umožnit jim nákup, navštívit lékaře a úřady města Vamberka.
Jezdí každý čtvrtek, je-li pracovním dnem.
Doprava je zdarma.

Časy odjezdů z nástupních míst zde


TARIF JÍZDNÉHO

Na linkách MHD platí tarifní podmínky IDS IREDO s výjimkou pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, kteří jsou přepravováni zdarma.

Tarif IDS IREDO