Vážené kolegyně, kolegové, obchodní partneři,

níže naleznete základní pravidla a postupy pro oznamování neetického a protiprávního jednání či přestupků v rozporu s veřejným zájmem, k němuž došlo nebo může dojít, a o kterém jste se dozvěděli v pracovním kontextu.

 

Jakým způsobem přijímat oznámení?

 Interní způsob oznamování

1. prostřednictvím EOS (elektronický oznamovací systém) – internetové platformy SpeakUp:
www.speakupfeedback.eu/web/transdev 

s možností využitím QR kódu (pro využití prostřednictvím mobilních telefonů):

 

 

 

2. telefonicky na lince: 722 959 455

3. písemně

  • písemná listinná oznámení – dopisem adresovaným příslušné osobě,
  • písemná elektronická oznámení – emailem na adresu příslušné osoby, datová schránka

4. ústně – osobně u příslušné osoby

 

Externí způsob oznamování

1. prostřednictvím webových stránek Ministerstva spravedlnosti

2. zveřejněním

 

Kdo je příslušnou osobou?

Mgr. Martin Bartel, na základě pověření ze dne 1. 7. 2022

email: martin.bartel@transdev.com

 

Která oznámení jsou vyloučena z přijímání?

Anonymní oznámení – bude zpracováno pouze v případě, že bude technicky možné anonymního oznamovatele o přijetí oznámení informovat a že budou jeho data totožnosti doplněna.